ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน: อ่าน 703 คน ศพด.บ้านทุ่งมะขามป้อม เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ ..: อ่าน 734 คน ศพด.หนองหว้า เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม ..: อ่าน 733 คน องค์การบริหาารส่วนตำบลทุ่งยาว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกคน เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสม..: อ่าน 775 คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563..: อ่าน 784 คน  
 
ข่าวรับสมัครงาน
     
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
 
   

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดังนี้
         
             1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา 
             2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา
 
             ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 075-208248 ,097-9464519
 
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565