ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน: อ่าน 543 คน ศพด.บ้านทุ่งมะขามป้อม เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ ..: อ่าน 563 คน ศพด.หนองหว้า เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน อายุ 2-3 ปี เริ่มรับสมัครวันที่ 9 มีนาคม ..: อ่าน 573 คน องค์การบริหาารส่วนตำบลทุ่งยาว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังทุกคน เฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสม..: อ่าน 598 คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563..: อ่าน 614 คน  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ครั้งที่ 2)
   
 
   

 อบต.ทุ่งยาว ได้ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 2  โดยทำการปิดการเรียนการสอนในวันที่ 5 -27 พฤษภาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2564