ข่าวรับสมัครงาน
     
ข่าวรับสมัครงาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
 
   

        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดังนี้

        1. วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา 
        2. นิติกร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา
        3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
        4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
        5. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
       ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 075-208248 ,097-9464519
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2563