ข่าวรับสมัครงาน
     
ข่าวรับสมัครงาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดังนี้

1. วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ) จำนวน อัตรา 

2. นิติกร (ปฏิบัติการ-ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

5. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 075-208248 ,097-9464519

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2563