ข่าวรับสมัครงาน
     
ข่าวรับสมัครงาน รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา
2. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน  1  อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2563