งานบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2562
???????????????
17
02 ม.ค. 2562
2 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
???????????????
76
14 ต.ค. 2560
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
???????????????
75
14 ต.ค. 2560
4 จดหมายข่าว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
???????????????
59
01 มี.ค. 2560
5 จดหมายข่าว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
???????????????
60
06 ม.ค. 2560
6 จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2560
???????????????
56
01 ม.ค. 2560
7 จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561
???????????????
65
01 พ.ย. 2559
8 ขั้นตอนการขอรับบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
???????????????
53
09 ต.ค. 2559
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง
???????????????
81
07 ม.ค. 2558
10 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
???????????????
88
29 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2