งานบริการประชาชน
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
???????????????
45
14 ต.ค. 2560
2 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
???????????????
41
14 ต.ค. 2560
3 จดหมายข่าว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
???????????????
36
01 มี.ค. 2560
4 จดหมายข่าว โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
???????????????
39
06 ม.ค. 2560
5 จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2560
???????????????
32
01 ม.ค. 2560
6 จดหมายข่าว การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2561
???????????????
43
01 พ.ย. 2559
7 ขั้นตอนการขอรับบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
???????????????
30
09 ต.ค. 2559
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับการค้างาช้าง
???????????????
57
07 ม.ค. 2558
9 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
???????????????
65
29 ต.ค. 2557
10 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคาร
???????????????
107
01 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1