ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางพารา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนาม หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ตำบลทุ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 มี.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้นยางพารา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบสนาม หมู่ที่ 2 องค์การบริหา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 มี.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
28 ก.พ. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกงารซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 4 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ก.ค. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่4-หมู่ที่ 7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่4,7 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ก.ค. 2561
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4-7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จัง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ค. 2561
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 - หมู่ที 7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 มิ.ย. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 มิ.ย. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 พ.ค. 2561
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองหว้า หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 ทุ่งน้ำขาว หมู่ที่ 4,7 ตำบลทุ่งยาว อำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 พ.ค. 2561
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายเขาขาว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 ม.ค. 2561
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายทอนนาหมู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 ธ.ค. 2560
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่่อสร้าง โครงการปรับปรุงถมหินคลุก ถนนสายหนองหว้า - ห้วยหาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ธ.ค. 2560
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 เม.ย. 2560
15 ตารางแสดงวงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 มี.ค. 2560
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมะขามป้อม-คลองแร่ ตอนที่ 2 หมู่ 6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
14 มี.ค. 2560
17 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านป่าขวาง ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ธ.ค. 2559
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกแต้ว-หลักขัน-ไร่ควน ซอย 1 ม. 5 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 มิ.ย. 2559
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 มี.ค. 2559
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ทางเข้าบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
51
10 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11