สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
27
05 เม.ย. 2565
2 ข้อมูลสถิติเรื่องการขอความอนุเคราะห์น้ำ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
25
05 เม.ย. 2565
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
29
05 เม.ย. 2565
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการมอบเบี้ยความพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
26
05 เม.ย. 2565
5 ข้อมูลสถิติการรับชำระค่าน้ำประปา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
27
05 เม.ย. 2565
6 ข้อมูลสถิติการรับชำระค่าธรรมเนียเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
???????????????
24
05 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564
???????????????
26
05 ม.ค. 2565
8 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
???????????????
29
15 ต.ค. 2564
9 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
???????????????
27
15 ต.ค. 2564
10 รายงานการชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564
???????????????
25
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7