สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสถิติข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
???????????????
11
08 พ.ย. 2561
2 รายงานสถิติข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
???????????????
10
08 พ.ย. 2561
3 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
???????????????
11
09 ต.ค. 2561
4 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
???????????????
8
09 ต.ค. 2561
5 รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561
???????????????
11
09 ต.ค. 2561
6 รายงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
???????????????
14
29 ก.ย. 2561
7 รายงานการจัดเก็บภาษีบำรงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
???????????????
12
29 ก.ย. 2561
8 รายงานการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560
???????????????
11
29 ก.ย. 2561
9 รายงานการจัดเก็บน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2561
???????????????
10
28 ก.ย. 2561
10 รายงานการชำรำค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561
???????????????
11
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3