สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2562
???????????????
19
07 ม.ค. 2563
2 รายงานสถิติข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
???????????????
17
26 พ.ย. 2562
3 รายงานสถิติข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
???????????????
18
26 พ.ย. 2562
4 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
16
08 ต.ค. 2562
5 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
18
08 ต.ค. 2562
6 รายงานการชำรำค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
19
30 ก.ย. 2562
7 รายงานการชำรำค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
18
30 ก.ย. 2562
8 รายงานการจัดเก็บน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
17
25 ก.ย. 2562
9 รายงานการจัดเก็บน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
16
25 ก.ย. 2562
10 รายงานการจัดเก็บภาษีบำรงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
???????????????
18
25 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4