สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติการรับชำระค่าธรรมเนียเก็บขนขยะมูลฝอย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
476
31 มี.ค. 2564
2 ข้อมูลสถิติการรับชำระค่าน้ำประปา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
470
31 มี.ค. 2564
3 ข้อมูลสถิติการรับชำระค่าภาษีป้าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
471
31 มี.ค. 2564
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการมอบเบี้ยความพิการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
468
31 มี.ค. 2564
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
473
31 มี.ค. 2564
6 ข้อมูลสถิติเรื่องการขอความอนุเคราะห์น้ำ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
471
31 มี.ค. 2564
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
???????????????
474
31 มี.ค. 2564
8 รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2563
???????????????
489
05 ม.ค. 2564
9 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563
???????????????
489
20 ต.ค. 2563
10 รายงานสถิติผู้มาใช้บริการโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
???????????????
489
20 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6