คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 เม.ย. 2560
2 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 เม.ย. 2560
3 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 เม.ย. 2560
4 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 เม.ย. 2560
5 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 เม.ย. 2560
6 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 เม.ย. 2560
7 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 เม.ย. 2560
8 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 เม.ย. 2560
9 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 เม.ย. 2560
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4