ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 พ.ย. 2562
2 แผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 พ.ย. 2562
3 สรุปสาระสำคัญ คำปฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ต.ค. 2562
4 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ก.ย. 2562
5 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ก.ย. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง งดการเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ก.ย. 2562
7 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ส.ค. 2562
8 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดอบต.และวิศวกรโยธา
36
05 มิ.ย. 2562
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 เม.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 เม.ย. 2562
11 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันการจมน้ำของ อบต.ทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2562
12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 มี.ค. 2562
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 มี.ค. 2562
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การยกเลิกและรื้อถอนบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 ก.พ. 2562
15 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
24
11 ก.พ. 2562
16 ประชาสัมพันธ์ในการลงคะแนนเสียงโหวดโครงการเน็ตประชารัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.พ. 2562
17 ประชาสัมพันธ์การขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ก.พ. 2562
18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.พ. 2562
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ธ.ค. 2561
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10