ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ต.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.45-048 สายป่าขวาง - หยองชุมแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ต.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 ก.ย. 2563
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.45-048 สายป่าขวาง-หนองชุมแสง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ก.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ส.ค. 2563
6 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ก.ค. 2563
7 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
67
23 เม.ย. 2563
8 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมกีฬา อบต.ทุ่งยาว ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 พบกับการแข่งขันฟุตบอล7คน วอลเลย์บอล เปตอง และตะกร้อวง ฯลฯ
58
10 มี.ค. 2563
9 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 พ.ย. 2562
10 แผนยุทธศาสตร์การผลิตอ้อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562 - 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
27 พ.ย. 2562
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
11 ต.ค. 2562
12 สรุปสาระสำคัญ คำปฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ต.ค. 2562
13 ประกาศให้ชายสัญชาติไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 ก.ย. 2562
14 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
18 ก.ย. 2562
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง งดการเก็บและขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ก.ย. 2562
16 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ส.ค. 2562
17 ประชาสัมพันธ์ /รณรงค์และส่งเสริมรักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ก.ค. 2562
18 ฐานข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
02 ก.ค. 2562
19 แผ่นพับฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 ก.ค. 2562
20 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านในตำบลทุ่งยาว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10