ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :
                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
                  ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ 
 
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน