ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :
                 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน