ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชมตำบลทุ่งยาว ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียด :

        ตามที่ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายโดยภาคประชาชนในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในชุมชน 

         จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว ประจำปี พ.ศ. 2560 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 551 คน