ตัววิ่งข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.ทุ่งยาว จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาแสพติด ณ รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม
  รายละเอียด :

                 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาแสพติด วันพุธ ที่ 14  กุมภาพันธ์ ณ รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน