ตัววิ่งข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.ทุ่งยาว จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาแสพติด ณ รร.บ้านหนองหว้า
  รายละเอียด :

                       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด:ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน