ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

                 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งประชุมหารือเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง

                 ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน