ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

                     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว พิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ พร้อมประชุมหารือเกี่ยวกับกภารกิจที่เกี่ยวข้อง

                 ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน