ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
  รายละเอียด :
          

           ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
           จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ในวัน เวลา และสถานที่

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน