ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
  รายละเอียด :
               ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาให้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2564 
           จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ในวัน เวลา และสถานที่
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน