ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

                  ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาให้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2564 

                ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน