ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์...ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

        ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง เรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน