ตัววิ่งข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 783 คน