ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

           ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 

         ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน