ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
  รายละเอียด :

            ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว

           
             จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ในวัน เวลา และสถานที่
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน