ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน  1  อัตรา
2. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน  1  อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน