ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว
เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชมตำบลทุ่งยาว ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :
              ตามที่ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาวขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายโดยภาคประชาชนในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งในชุมชน 
             จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งยาว ประจำปี พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 517 คน