ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 2 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

                  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ในวันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562

                ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ 
 
 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน