ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว เรื่อง การเรียกประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

             ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว


รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน