ภาพการประชุม
กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563รายละเอียด :
    

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2563    อ่าน 883 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**