ภาพการประชุม
กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564รายละเอียด :
    

                ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 179 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**