ภาพการประชุม
กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด :
    

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน  2563 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563    อ่าน 298 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**