ภาพการประชุม
กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562


รายละเอียด :
    

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 และอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563


Poker Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2562    อ่าน 1139 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**