รางวัล
กิจกรรม : รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

รายละเอียด :
    จังหวัดตรัง ขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2562    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**