รางวัล
กิจกรรม : รางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอมอบเกี่ยรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับดี A
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2562    อ่าน 58 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**