กิจกรรม : กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการทำงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zero

รายละเอียด :
    

                 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยนายกิตติธัช วงศ์สิริโสภณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ของอบต.ทุ่งยาว และอ่านประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ อบต.ทุ่งยาว ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565    อ่าน 59 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**