กิจกรรม : โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน


รายละเอียด :
    

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2563  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และเครือข่ายคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวเด็ก เยาวชน และครบอครัวในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563    อ่าน 116 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**