กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ร่วมกับวัดทุ่งยาว ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562    อ่าน 43 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**